Het ontstaan van het Wereld Record Speedmars

 

In 2015 vierde het Korps Mariniers haar 350ste verjaardag. Dat jaar werd door 4-mans teams van het Korps 350 km ‘gespeedmarcheerd’ van Rotterdam naar Heerlen om bij het ‘Glazen Huis’ van Serious Request 32.000 euro af te leveren ten behoeve van het goede doel; positieve Korps exposure en een serious fysieke uitdaging koppelen aan liefdadigheid was toen de onderliggende droom.

 

Het najagen van eenzelfde soort droom in het kader van het 355ste lustrumjaar werd geboren op 5 december 2018. Op die datum kreeg Eerste luitenant der mariniers Gerwin van Triest, initiatiefnemer van het eerste uur, een boek cadeau van Sinterklaas, ‘De TIEN, de HALVE en de HELE’ van Rob Veer. Tijdens het lezen kreeg hij een ‘wild’ idee: een marathon speedmarsen. Niet zomaar een marathon speedmarsen…, maar het aanvallen van het staande wereldrecord op naam van de Royal Marines, onze Engelse counterpartners. Een bijzonder ambitieus plan, zou al snel blijken.

 

Dat hij dat niet alleen op poten kon zetten, werd hem al snel duidelijk. Hij benaderde kort daarna zijn maat, Sergeant-majoor der mariniers Rogier Holtzer. Samen werden zij de initiatiefnemers van WRS2020. Omdat het Engelse record dermate scherp stond, beseften zij dat er voor de verdere organisatie een kernteam noodzakelijk was waarin alle benodigde kennis- en ervaringsdomeinen verenigd waren. Daarvoor werden Adjudant-onderofficier der mariniers Maurits Heikoop en Kapitein der mariniers André Bek benaderd. Met z’n vieren vormden zij het kernteam die de aanval op het WR van de Royal Marines met vertrouwen en zonder valse bescheidenheid durfden in te zetten.

 

Op alle Korpskazernes verschenen posters. Iedere marinier kon zich inschrijven. Zij moesten aanvankelijk een 1-uurs test ondergaan. Wie 10,5 kilometer per uur of meer aflegde, met rugzak van minimaal 18,2 kg, mocht blijven. Vervolgens ondergingen zij 2-uurs testen, waarna 19 lopers over bleven. Op 5 juli 2019 vond de officiële kick off van WRS plaats te Stroe met de toenmalige Commandant van het Korps Mariniers, Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry, en de Korpsadjudant, Stafadjudant der mariniers Rob van Haastrecht.

 

Hoe het avontuur verder ging leest en ziet u in ons prachtige Herinneringsboek!